01 mar 2020

Corona Virus.

CORONA VIRUS (COVID-19)

Om sygdommen

  • Inkubationstid 2-12 dage, smitter før symptomer (som meget smitsom forkølelse)
  • Symptomer = Feber>38 og enten hoste/ondt i halsen/åndenød/andre symptomer på virusinfektion.
  • Eksposition = Ophold inden for de sidste 14 dage før symptomdebut i områderne: Kina, Singapore, Hong Kong, Japan, Syd Korea, Iran, Italien Regionalt (Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto) – (24/2 2020) 

        eller tæt kontakt med en smittet / mistænkt smittet.

  • Potentielt smittede (symptomer + eksposition) skal IKKE møde i speciallægepraksis. De skal i første omgang ringe til egen læge.
  • Hvis symptomer + eksposition = Reel mistanke - så skal patienten via egen læge meldes til hospitalerne (som derfra har opgaven med prøvetagning og smitteopsporing)

 

SUNDHEDSSTYRELSENS HOTLINE

Hotline til borgere og sundhedsprofessionelle om COVID-19. Hotlinen er tiltænkt overordnede spørgsmål om coronavirus og ikke til kliniske spørgsmål.

  • Telefonnummer 72 22 74 59
  • Åbningstiden er dagligt mellem 8.30-15.30

 

Denne retningslinje er baseret på tilgængelig information pr. 25. februar 2020 fra SST, PLO og DSAM, og vil blive opdateret ved behov.

Baggrund: COVID-19 er en ny sygdom hos mennesker, der første gang blev påvist i den kinesiske millionby Wuhan i december 2019 på baggrund af en ophobning af tilfælde af svær lungebetændelse. Primo januar 2020 blev det påvist, at sygdomstilfældene skyldtes en virus af coronafamilien, som ikke tidligere var set hos mennesker.

Udbruddet har siden januar 2020 udviklet sig hurtigt, særligt i Kina, og der er set smittekæder samt mere vedvarende lokal smitte i andre lande. Da det er et nyt virus, formodes verdensbefolkningen at være modtagelig for smitte, hvilket øger potentialet for spredning over landegrænser og kontinenter (pandemisk potentiale).